RI Squash

2019 - 2020 League Schedules:

A League   B League   C League   D League   Women's League
Date Nicol Club   Date Away Home   Date Away Home   Date Away Home   Date Nicol Club
                                     
Mar. 9 WrathK Lobsters   Mar. 10 NSC AG   Mar. 11 CC FR   Mar. 12 FR  NPT1    Mar. 12  Ocean  DropHot
Mar. 9 Juventus Rebels   Mar. 10 CC FR   Mar. 11 UC NSC1   Mar. 12 AG  NPT2   Mar. 12 Order  Samura
Mar. 9 Sultans bye   Mar. 10 UC NPT   Mar. 11 NSC2 RB   Mar. 12 NSC bye         
        Mar. 10 BR bye   Mar. 11 NPT bye   Mar. 12  CC  bye         
                                     
                 REGULAR SEASON ENDS, PLAYOFFS CANCELLED
                                     
A+ League Standings   B League Standings   C League Standings   D League Standings   Women's League Standings
Contact Info
(Must be logged in to view contact info)
or